عضویت    ورود
ورود به سایت
» مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گلستان

مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری گلستان

 نام و نام خانوادگی: فاطمه کاویانی

سمت:  مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
سوابق اجرایی:مسئول سایت کامپیوتر شرکت گاز استان1383-1379
سایت اداره کل اتباع1393-1383
کارشناس فناوری اطلاعات ومدیر پروژه خدمات الکترونیک استان1395-1393
مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری -تاکنون-1395
مسئول دفتر:
تلفن و فاکس دفتر: 32480461